Ceník

Ceník osobní auto

Tarif Jízdné km Čekání/hod.
. SMLUVNÍ CENY
20 Kč nástup. 30 Kč město do 15 km čekání 5 Kč/minuta
20 Kč nástup. 28 Kč od 15 až 30 km čekání 4 Kč/minuta
20 Kč nástup. 25 Kč od 30 km až 100 km čekání 4 Kč/minuta
20 Kč nástup. 22 Kč 100 - 200 km čekání 4 Kč/minuta
20 Kč nástup. 20 Kč nad 200 km čekání 4 Kč/minuta

Platební karty
Nástupní sazba 20 Kč
Minimální jízdné 100 kč
Čekání je účtováno i při zastavení vozidla z provozních důvodů
vzniklých v souvislosti se silničním provozem.