Ceník

Ceník osobní auto

Tarif Jízdné km Čekání/hod.
20 Kč nástup. 35 Kč jízda do 15 km čekání 6 Kč/minuta
20 Kč nástup. 30 Kč od 15 do 30 km (nebo dohodou) čekání 5 Kč/minuta
20 Kč nástup. 25 Kč od 30 do 100 km (nebo dohodou) čekání 4 Kč/minuta
20 Kč nástup. 22 Kč od 100 km čekání 4 Kč/minuta

Platební karty
Nástupní sazba 20 Kč
Minimální jízdné 150 kč
Čekání je účtováno i při zastavení vozidla z provozních důvodů
vzniklých v souvislosti se silničním provozem.